พูดคุย

English Version

To get all together in touch, we’re using IRC.

#ilovedrumnbass on irc.quakenet.org:6667

Plenty of services avalaible on this channel ;)

You can join us using a soft like mIRC or Xchat

ลิงค์: irc://irc.quakenet.org/ilovedrumnbass

Or using an applet ที่นี่.

To join us right now, click ที่นี่.

The quotes are avalaible ที่นี่.


Version Française

Pour pouvoir discuter ensemble nous utilisons IRC.

#ilovedrumnbass sur irc.quakenet.org:6667

De nombreux services tournent autour de ce salon ;)

Vous pouvez nous rejoindre via un logiciel type mIRC et Xchat

สัมพันธ์: irc://irc.quakenet.org/ilovedrumnbass

Ou via un applet ที่นี่.

Pour nous rejoindre tout de suite cliquez ที่นี่.

Les citations sont la.

วิทยุ
Streams ใช้ได้ 4

BassJunkees.com

ILoveDrumnBass
ปล่อยให้มันม้วนฝรั่งเศส
วิทยุ Bassjunkees
เย็นข้อเสนอ !
  • ไม่มีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
AEC v1.0.4
หมวดหมู่