Trò chuyện

Phiên bản tiếng Anh

Để có được tất cả cùng nhau liên lạc, chúng tôi đang sử dụng IRC.

#ilovedrumnbass trên irc.quakenet.org:6667

Nhiều dịch vụ hoành phi câu trên kênh này ;)

Bạn có thể tham gia chúng tôi sử dụng một phần mềm như mIRC hoặc x-chat

Liên kết: IRC://irc.quakenet.org / ilovedrumnbass

Hoặc sử dụng một applet đây.

Tham gia với chúng tôi ngay bây giờ, nhấp đây.

Có dấu ngoặc kép là hoành phi câu đây.


Phiên bản Pháp

Đổ pouvoir discuter quần nous utilisons IRC.

#ilovedrumnbass sur irc.quakenet.org:6667

De nombreux dịch vụ tournent Autour de ce salon ;)

Vous pouvez nous rejoindre qua un logiciel loại mIRC et x-chat

Liên quan: IRC://irc.quakenet.org / ilovedrumnbass

Ou qua un Applet đây.

Đổ nous rejoindre tout de suite cliquez đây.

Les trích dẫn sont các.

Radio
Streams sẵn 4

BassJunkees.com

ILoveDrumnBass
Let It Cuộn Pháp
Bassjunkees Đài phát thanh
Buổi tối mẹo !
  • Không có sự kiện sắp tới
AEC v1.0.4
Loại